Onlinecoachen

Din coachingplattform

- Vi ger dig perspektiv på coaching!

ALLA BEHÖVER EN COACH


Onlinecoachen är en samlingsplats för personer som utför coaching, personer som är intresserade av coaching och personer som behöver coaching. Så enligt vårt sätt att se på det är onlinecoachen till för alla.

INSPIRATION & KUNSKAP


Nedan följer några exempel på vad du kan hitta på denna hemsida

Coachklipp


-Vi ger dig inspiration till coaching genom att dela med oss av våra klipp


REMOTIO


-Onlinecoachen egen modell för coaching


Coachnytta


- Filmer, dokument och boktips som kan vara intressant kopplat till ett coachande förhållningssätt.

Onlinecoachen


- Coachens samlingsplats på nätet.
"Coaching is helping people grow without telling them what to do"

Copyright. All Rights Reserved