Coachnytta

COACHNYTTA

Inspirations- och lärandematerial för dig som coach

INTRESSANTA ARTIKLAR


Det kommer ständigt nya idéer och tankar kopplat till coaching. Onlinecoachen delger nedan en del intressanta artiklar i ämnet. Har du förslag på ytterligare artiklar eller kanske vill att din egen artikel ska publiceras här? Tveka inte att höra av dig.


MODELL FÖR COACHANDE SAMTAL


I det enskilda samtalet med din medarbetare blir det coachande förhållningssättet konkret. Grunden i samtalet är förtroende.


Läs mer här i artikeln.


DET COACHANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTTET


Att lyssna, vara ödmjuk och nyfiken

nyckelord till framgångsrikt ledarskap.


Läs mer här i artikeln.


LUCK-KONCEPTET


En integrering av fyra områden som redan var för sig ger god grund för utveckling.


Läs mer här i artikeln.


WHAT IS COACHING?


Coaching is a professional relationship that helps people produce extraordinary results in their lives, careers, businesses or organizations....


Läs mer här i artikeln.


10 COACHING SKILLS Every Leader Should Master


Coaches from Forbes Coaches Council name one coaching skill that should actually be a core leadership competency.


Läs mer här i artikeln.


COACHING MAKES ALL THE DIFFERENCE


What separates the winners from the losers? At the most elite levels it’s not talent, because everyone is supremely talented. Coaching is what makes the difference.


Läs mer här i artikeln.

 
 
 

Onlinecoachen


- Coachens samlingsplats på nätet.
"Coaching is helping people grow without telling them what to do"

Copyright. All Rights Reserved