MOTivera

Att vara motiverad till en uppgift är en förutsättning för att klara den. För att kunna motivera en person så behöver vi först ta reda på vilket personlighetstyp individen är. Först därefter finns det en realistisk chans att sätta upp individuella mål. Metoden som används är utvecklad av Ichak Adizes och heter PAEI.Producer/Produceraren


Är väldigt resultatorienterad och ser i första hand till resultatet. Får saker att hända och kan ha svårt att delegera.


Hur motiveras personlighetstypen?


Det är viktigt med tydligt stort mål. Ett exempel på hur du kan coacha den personen är att be hen visualisera sig själv när den uppnått målet. För att göra det enkelt. Börja med en svartvit stillbild, som snart blir större färglagd och rörlig, när personen ser sig själv kristallklart på en storbild, stanna upp en stund och observera dig själv utifrån. Be sen personen gå in i sig själv och känna efter vilken känsla det ger. Den känslan är din motivator för att göra det som behövs för att lyckas.Administrator/Administratören


Håller ordning på saker och ting, ser till att saker blir gjorda på rätt sätt. Tappar inte bort saker. Dokumenterar bra, vill ha ordning och reda. Är bra på att planera, samordna och kontrollera. 


Hur motiveras personlighetstypen?


Administratören behöver struktur och en känsla av trygghet. Be personen titta tillbaka på sitt liv och hur tryggt livet egentligen är idag. Använd det som bas för att sikta framåt. Det är viktigt att personen själv får vara med och strukturera målet och känna sig trygg med vägen dit.Entrepreneur/Entreprenören


Är kreativ och sprudlar av idéer. Ser möjligheter där andra ser problem. Villig att ta risker, men är också lite otålig, karismatisk. Är inte någon förvaltare, fullföljer inte heller alltid uppgifter. 


Hur motiveras personlighetstypen?


En entreprenörs mål kan vara en dröm men det kan också vara ett realistiskt mål. För att motivera en entreprenör behöver dessa mål få leva. Medlet för att nå målet kan ofta bli en varaktig lösning så som ett ”vanligt jobb”. Motivera entreprenören genom att ta sikte på det stora målet och använda ett delmål som verktyg för att nå framåt.


Integrator/Integratören


Är mycket social och sätter medarbetaren i centrum, ser till att alla trivs och att stämningen är god. Tycker om att umgås. Harmonin i gruppen kan ibland ta överhand över själva uppgiften och effektiviteten. Duktig på att delegera men kan ha svårt att ta självständiga beslut. 


Hur motiveras personlighetstypen?


Behöver en känsla av en gemenskap, till exempel via gruppmöten eller forum där det är fler som ska åt samma håll. Sätt upp gemensamma mål med någon likasinnad, kan vara ett gemensamt mål med sin familj.


Exempel på hur olika personlighetstyper kan motivera sig inför ett maratonlopp


Produceraren – Det stora målet, att klara loppet, räcker oftast för att personen skall ta sig ut i löpspåret. Synen av att du klarar maratonloppet om 4 månader är nog för motivationen.


Administratören – Behöver struktur, runkeeper som administrerar och ger dig statistik på din progress är ett bra sätt. Du får en känsla av kontroll och att du har en plan.


Entreprenören -  Läser mycket om ny träning, vill träna annorlunda, nya övningar, räcker att personen har bestämt att han ska träna. Vad träningen sedan innehåller får dagskänslan avgöra.


Integratören – Tillämpar gärna gruppträningar med gemensamma mål. Socialt och man stöttar varandra.


Onlinecoachen


- Coachens samlingsplats på nätet.
"Coaching is helping people grow without telling them what to do"

Copyright. All Rights Reserved